RAFLEX

TWOJE SZANSE NA SUKCES ZALEŻĄ OD TEGO JAK SIĘ ROZWIJASZ

Sukces to przede wszystkim nieustanne podnoszenie swoich umiejętności i kompetencji zarówno osobistych jak i zawodowych.

 

       Naszą misją jest pomagać w realizacji Twoich celów. Poprzez szereg kursów i szkoleń, pomożemy Ci rozwijać się i osiągać sukcesy. W kreowaniu sukcesów posiadamy długoletnie doświadczenie zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Posiadamy również duży potencjał pozaszkolnych form edukacyjnych gdzięki temu dostosowujemy się do Twoich potrzeb. Szkolenia, kursy czy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez wykfalifikowanych ekspertów gdzie wiedzę teoretyczną zmienią na Twoją wiedzę praktyczną. Gwarancja sukcesu to Twoje kluczowe kompetecje i umiejętności jakie nabierzesz po zajęciach edukacyjnych, które będą poparte państwowymi kwalifikacjami zawodowymi oraz certyfikatami. Wspólpracujemy z wieloma Centrami Kształcenia Zawowowego oraz firmami szkoleniowymi. 

EKSPERT PROWADZĄCY -
RAFAŁ OSZAJCA

 

       Ekspert One Step Up w zakresie gospodarki magazynowej. Praktyk w zakresie Inwentaryzacji. Absolwent Politechniki Łódzkiej na wydziale Zarządzania Logistyką jak również Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale Zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach logistycznych takich jak Procter & Gamble czy DHL. Odpowiedzialny za wdrożenia wielu procesów magazynowych usprawniających przepływ i składowanie materiałów. Wprowadzał w odległym magazynie [...]

Raflex

WARTO POSIADAĆ DODATKOWE KWALIFIKACJE

Osoby posiadające dodatkowe uprawnienia są cenieni na rynku pracy. Nieustany wzrost centrów logistycznych i magazynów zwiększa szanse na znalezienie dobrze opłaconej pracy. Pracodawcy stale poszukują wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami do obsługi urządzeń. Dlatego warto posiadać kwalifikacje zawodowe do obsugi urządzeń transportu bliskiego jaki są między innymi wózki jezdniowe podnośnikowe. 

Urząd Dozoru Technicznego na mocy ustawy - o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych -  sprawdza kwalifikacje osób.

Raflex
Raflex

Logistyka

Wykwalifikowani pracownicy w dziedzinie logistyki to przedewszystkim spedytorzy organizujący transport towarów i usług z miejsca nadania do miejsca odbioru. Na szkoleniach ze organizacji transpotu towarów i usług powiększysz swoje kompetencje i  kwalifikacje, które pozwolą na efektywne zarządzanie przepływem towarów według logistycznej zasady 7W (7R). 

Raflex

Projekt i realizacja : Media Solutions Group

Polityka Prywatności

Polityka Prywaności