Inwentaryzacja w gospodarce magazynowej

Opis i cel szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących efektywnie przeprowadzać inwentaryzację w obszarze gospodarki magazynowej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowym instrumentem weryfikacji zasobów firmy jakim jest inwentaryzacja. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z przeprowadzania inwentaryzacji i kontroli składowanych towarów w magazynie. Nabędą poprawnych przyzwyczajeń związanych z kontrolą towarów na każdym etapie procesu magazynowania. Poznają metody i narzędzia do kontroli stanów magazynowych, sposoby sprawdzania niedoborów, różnic oraz nadmiarów magazynowych.

 

Korzyści  dla uczestników

 

Uczestnicy szkolenia zwiększą i poszerzą wiedzę, zdobędą praktyczne umiejętności kontroli stanów magazynowych dzięki temu proces inwentaryzacji będzie przebiegał sprawniej i szybciej poprzez praktyczne przedstawienie zagadnień na podstawie analizy przypadków pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów procesu inwentaryzacji.

Program szkolenia

Metody szkolenia

 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe

 

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych

 

Program szkolenia

1. Ogólnie o inwentaryzacji

 • Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami
 • Cele i przyczyny gromadzenia zapasów
 • Strategie kontrolowania zapasów

 

2. Rodzaje inwentaryzacji

 • Zastosowanie systemu opartego na przeglądzie okresowym i cyklicznym
 • Elementy składowe kontroli zapasów
 • Znaczenie wskaźników KPI przeprowadzanej kontroli stanów magazynowych
 • Weryfikacja niezgodności lokacji magazynowych

 

3. Zasady, elementy, procedury przeprowadzania inwentaryzacji

 • Obowiązek i obowiązki osób związaną z kontrolą stanów magazynowych
 • Elementy gospodarki magazynowej w skutecznej kontroli procesów magazynowych
 • Instrukcje i procedury

 

4. Operacje i procesy w gospodarce magazynowej

 • kontrola przepływu towarów
 • strefy kontroli
 • przepływ informacji w procesach kontrolnych

 

5. Analiza przyczynowo skutkowa

 • metody analiz
 • wybrane funkcje analiz

 

6. Praktyczne wykorzystanie umiejętności kontrolingu w gospodarce magazynowej

 • case study
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusje
 • pomysły usprawniające

 

7. Zakończenie szkolenia

Raflex

Projekt i realizacja : Media Solutions Group

Polityka Prywatności

Polityka Prywaności