Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 

Adresaci szkolenia: kurs UDT Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie obsługi wózków jezdniowych, chcą się przekwalifikować lub podwyższyć swoje kwalifikacje,

miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale oraz sprzęt, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,

liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych, oraz indywidualnie

termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych,

 

Cele szkolenia:

 

Przekazanie praktycznej wiedzy na temat profesjonalnej obsługi wózków jezdniowych oraz poznanie przepisów BHP.

Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu obsługi wózka jezdniowego.

Wypracowanie kompetencji pozwalających na stosowanie zdobytej wiedzy 
i umiejętności w pracy w zakresie operatora wózków jezdniowych 
lub pracownika magazynu, a także wytworzenie wśród uczestników nawyków profesjonalnej obsługi wózków jezdniowych.

Program szkolenia

Program szkolenia:

  • czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
  • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • wiadomości z zakresu BHP
  • wiadomości o dozorze technicznym
  • typy stosowanych wózków jezdniowych
  • budowa wózków jezdniowych
  • praktyczna nauka jazdy wózkiem

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 

  • materiały szkoleniowe,
  • sprzęt szkoleniowy,
  • serwis kawowy,

 

Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

 

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Egzamin wewnętrzny

Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT

 

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu: 

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego

Raflex

Projekt i realizacja : Media Solutions Group

Polityka Prywatności

Polityka Prywaności