MS Excel w dziale logistyki

Opis i cel szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zarządzających oraz pracujących w dziale logistyki, które chciałyby usprawnić proces przygotowywania raportów kosztów i analiz procesów logistycznych.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • korzystać z najczęściej wykorzystywanych formuł Excela
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • tworzyć spójne i przejrzyste systemy raportowania podwładnych oraz raporty dla przełożonych

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study – praca na przykładach z działów logistyki
 • ćwiczenia
 • inne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

  Program szkolenia

  1. Wykorzystanie funkcji Excela do oceny ekonomicznej procesów logistycznych

   

  • funkcje logiczne (jeżeli, lub, oraz)
  • funkcje wyszukiwania i odwołań (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo)
  • funkcje statystyczne i matematyczne (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki)
  • funkcje tekstowe (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery)
  • funkcje daty i czasu (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, dni.robocze, dzień.roboczy, data.różnica)
  • zagnieżdżanie funkcji

   

  2. Budowanie mierników logistycznych

  • ocena kosztów logistycznych
  • ocena struktury i wielkości zapasów
  • ocena struktury, dynamiki i wielkości zakupu
  • mierniki produktywności zapasów
  • ocena przydatności i kompletności zapasów
  • oddziaływanie procesów logistycznych na rentowność
  • ocena sprzedaży utraconej
  • zależność między cenami zakupu a kosztami działalności

   

  3. Wykorzystanie tabeli przestawnej do dynamicznej analizy danych rozłożonych w czasie

  • tworzenie tabeli przestawnej z bazy danych
  • praktyczne wykorzystanie wskaźników – formułowanie wniosków
  • wskaźniki w czasie oraz wskaźniki branżowe
  • najczęstsze pułapki przy formułowaniu wniosków

   

  4. Tworzenie systemu raportowania dla podwładnych:

  • budowanie przykładowych raportów logistycznych – listy danych do wyboru,
  • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury
  • łącza do danych zewnętrznych, makra
  • hasła dostępu i ochrona danych w arkuszu kalkulacyjnym

   

  5. Tworzenie raportów logistycznych, przykłady raportów

  • raporty bieżące,
  • raporty o wyjątkach,
  • raporty skumulowane,
  • wykorzystanie wykresów w raportach
  Raflex

  Projekt i realizacja : Media Solutions Group

  Polityka Prywatności

  Polityka Prywaności